Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2016

Repertuar na listopad 2017

2018 »

dzisiejsza data: 24 maj 2022 (wtorek)

17 XI 2017 piątek

godzina 19:00

sala koncertowa

Zamówienia kompozytorskie

17 XI 2017 piątek, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Zamówienia kompozytorskie

ARCHIWUM

Koncert w ramach projektu "Zamówienia kompozytorskie"Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
Agata Kielar-Długosz – flet
Łukasz Długosz – flet
Adam Klocek – dyrygent


W. A. Mozart - Uwertura do opery Don Giovanni
Marcin Błażewicz – Koncert podwójny na dwa flety i orkiestrę smyczkową - PRAWYKONANIE
L. v. Beethoven - V Symfonia c-moll op. 67 - "Symfonia losu"


Paulina Kula - słowo o muzyce


Marcin Błażewicz - kompozytor, pedagog i animator życia muzycznego, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.

Urodził się 28 lutego 1953 roku w Warszawie. W latach 1974-75 studiował filozofię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a następnie, w latach 1977-82, kompozycję w klasie Mariana Borkowskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Ponadto brał udział w międzynarodowych kursach kompozytorskich, prowadzonych przez François-Bernarda Mâche'a (Pécs w 1980), Iannisa Xenakisa (Salzburg i Delfy w 1985). Był stypendystą Sociéte des Compositeurs et Editeurs de Musique SACEM we Francji, a jako stypendysta Acanthes odbył kurs kompozytorski u Oliviera Messiaena w Avignon (w 1987).

Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród, m.in. w 1981 – III nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie na utwór chóralny a cappella w Legnicy za "Pensées" na 3 grupy chóralne (1977) oraz wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Białymstoku za "Kammerkonzert" na 14 solistów-kameralistów (1981), w 1983 – I nagrodę w kategorii utworów chóralnych na Warszawskim Konkursie Kompozytorskim Związku Kompozytorów Polskich za utwór "Lokomotywa" na 4-głosowy chór dziecięcy a cappella do wiersza Juliana Tuwima (1983), w 1984 – wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich za "Sinnenwelt" (1984), a w 1985 – nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim "Music Today 1985" w Tokyo za "Thanatos" na flet solo (1984-85). Ponadto został uhonorowany Nagrodą im. Stanisława Wyspiańskiego za całokształt twórczości (1988) oraz dwukrotnie Prix Italia (1989, 1990).

Jego utwory powstały m.in. na zamówienie zespołu 2e2m Paula Mefano (1986), Josepha Hertera (1987), Teatru Dramatycznego w Warszawie (1992), Polskiego Radia BIS (1995), niemieckiej firmy produkującej instrumenty perkusyjne "Kolberg" (1996, 1999), Deutschland Radio (1998), Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzyki Perkusyjnej PAS (1998) oraz Jeunesses Musicales World Orchestra & World Brass (1999).

Marcin Błażewicz od wielu lat zajmuje się propagowaniem kultury muzycznej. Zorganizował ponad 200 koncertów poświęconych głównie muzyce współczesnej, wśród nich cykle: Prezentacje Młodych Kompozytorów, Spotkania z Muzyką Współczesną, Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom (Warszawa, 1979-81). Był organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki w Warszawie (1983-87) oraz dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Jeunesses Musicales” (Częstochowa, 1986; Warszawa, 1990). Był również doradcą do spraw muzycznych Instytutu Francuskiego w Warszawie (1985-86) oraz jurorem Międzynarodowego Festiwalu Radiowego Prix Italia (Peruggia 1989). W latach 1986-98 sprawował funkcję kierownika muzycznego Teatru Polskiego Radia. W latach 1992-93 współpracował z Telewizją Edukacyjną, a od 1995 roku współpracuje z Polskim Radiem "BIS". W 2000 roku założył czasopismo o muzyce i sztukach pokrewnych "Muzyka21", którego był redaktorem naczelnym do 2001 roku. Sprawował także funkcje przewodniczącego sekcji muzyki poważnej ZAiKS (2006-2013) oraz skarbnika ZAiKS (od 2006). Jest także członkiem Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej, polskiej sekcji "Jeunesses Musicales" oraz Związku Kompozytorów Polskich.

Zajmuje się również pracą pedagogiczną. Od 1985 roku wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi klasę kompozycji, naucza także czytania partytur oraz instrumentacji, która stanowi centrum jego zainteresowań. W roku 2003 zdobył tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1999-2002 i 2005-2008 był prodziekanem wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC, a w latach 2008 – 2012 dziekanem tego wydziału. Obecnie pełni funkcję kierownika katedry kompozycji. Był promotorem dziewięciu doktoratów, m.in. Dariusza Przybylskiego, Eunho Changa i Krzesimira Dębskiego.
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca, to pierwszy w Polsce projekt systemowo wspierający najnowszą twórczość muzyczną. W jego ramach co roku powstaje około stu nowych utworów polskich i zagranicznych kompozytorów, co zapewnia szerokiemu gronu odbiorców dostęp do wartościowych dzieł muzyki współczesnej.

Program powstał w 2012 roku z inicjatywy środowiska muzycznego. Do corocznego konkursu wniosków stają organizacje muzyczne, które chcą zamówić dzieło u kompozytora (polskiego lub zagranicznego) lub grupy twórców. Dotacja obejmuje dofinansowanie powstania utworu, jego prawykonanie oraz nagranie, które zostaje bezpłatnie udostępnione w sieci, w zbiorach Narodowego Instytutu Audiowizualnego (portal Ninateka.pl).Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie Zamówienia kompozytorskie