Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Podstawa działalności

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana jest samorządową instytucją artystyczną, prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Miasta Częstochowy i Województwa Śląskiego, działającą na podstawie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, zawartej dnia 24 listopada 2023 r. pomiędzy
Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim oraz Statutu.

Aktualne akty prawne dotyczące działalności Filharmonii są zamieszczone na stronie BiP Filharmonii - http://www.filharmonia.bip.czestochowa.pl/