Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Dyrygent chóru

   

DYRYGENT CHÓRU
Janusz Siadlak


Janusz Siadlak – dyrygent i chórmistrz. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla polskiej kultury muzycznej. Kreator nowych trendów i rozwiązań muzycznych. Inicjator i twórca wielu wydarzeń artystycznych (Akademickie Spotkania Muzyczne, Musicalia Czestochoviana, Muzyka w Świątyniach, Pałacowe Koncerty) w tym Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.


Założyciel i od początku dyrygent Chóru „Collegium Cantorum” - obecnie Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” - z którym niezmiennie odnosi znamienite sukcesy w kraju i za granicą. Współtwórca i dyrektor artystyczny zespołu Polish Chamber Voices.
Absolwent Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył z wyróżnieniem. Brał udział w kursach, seminariach, sympozjach, które prowadzili wybitni dyrygenci i przedstawiciele chóralistyki światowej, m.in.: prof. Heinrich Poos z Frankfurtu nad Menem, dr Hans Jaskulsky z Konserwatorium w Bochum, dr Hayashi Hikaru z Uniwersytetu w Tokio, Uwe Gronostay z Filharmonii Berlińskiej, prof. Tatsuya Muratani z Tokio oraz Dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego Jan Łukaszewski.


Janusz Siadlak do tej pory współpracował z wieloma sławnymi zespołami oraz osobistościami świata muzyki poważnej i rozrywkowej oraz sztuki, takimi jak: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym przez 6 lat był kierownikiem chóru, Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”, Capella Cracoviensis, Accademia dell’Arcadia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra, Gliwicka Orkiestra Kameralna, Orkiestra Filharmonii Sudeckiej, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, Polski Chór Kameralny, Chór Polskiego Radia, Marek Bałata, Łukasz Zagrobelny, Jan Łukaszewski, Paweł Łukaszewski, Miłosz Bembinow, Sierra Manta, Soliści Teatru i Opery Narodowej w Warszawie, Soliści Teatrów Operowych w Wiedniu i wielu innych miast Europy.
Praca Janusza Siadlaka została doceniona również przez Wojewodę Śląskiego prestiżową nagrodą za całokształt pracy artystycznej oraz przez Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia muzyczne. Wielokrotnie wyróżniany licznymi nagrodami dla „Najlepszego Dyrygenta”.


Chórmistrz Janusz Siadlak jest charyzmatyczną osobą, przez sławnego kompozytora i dyrygenta Pawła Łukaszewskiego opisaną następującymi słowami: „[Muzycy] dzięki pracy z Januszem Siadlakiem zyskali nową, wrażliwą na sztukę, a przez to i na innych ludzi, osobowość.”


Obszarem szczególnego zainteresowania Janusza Siadlaka jest pogłębianie wrażliwości na jakość i ekspresję dźwięku.