Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej
Częstochowa
Konkurs powołany został w celu promowania młodych utalentowanych muzyków współpracujących ze sobą w dziedzinie kameralistyki. W Konkursie mogą brać udział duety o składzie: skrzypce-fortepian, altówka-fortepian, wiolonczela-fortepian. Konkurs organizowany jest dla studentów i absolwentów (nie dłużej niż 2 lata od ukończenia) wyższego szkolnictwa muzycznego - Uniwersytety, Akademie, Wyższe Szkoły Muzyczne, Konserwatoria.