Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

III Reszków 2013

               

III Konkurs Reszkow

 
 Organizator:
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Ireneusz Kozera - dyrektor
Adam Klocek - dyrektor artystyczny

Współorganizatorzy:
Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków
Reginalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
__________________

JURY KONKURSU

Izabella Kłosińska - Przewodnicząca
Katarzyna Suska
Kałudi Kałudow
Jacek Marczyński
Adam Klocek

__________________

Patronat medialny

__________________

Jury ogłosiło wyniki III Konkursu Wokalnego im. J. E. J. Reszków:

I nagroda - Ewa Tracz
II nagroda - Joanna Grocholska
III nagroda - Julian Kuczyński
Wyróżnienie - Marta Świderska

Nagrody pozaregulaminowe:

Marta Świderska - udział w 5. Letniej Akademii Śpiewu IMPRESSIO ART Bożena Harasimowicz
Ewa Tracz - udział w koncercie w Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana
Julian Kuczyński - udział w koncercie w Filharmonii Kaliskiej

Regulamin Konkursu