Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Programy operacyjne i dotacje celowe

2020

 • Dotacja na zakup nowych instrumentów muzycznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzsykanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 • Dotacja celowa Urzędu Miasta Częstochowy na zakup nowych instrumentów muzycznych. Środki na odnowienie instrumentarium sekcji smyczkowej i perkusyjnej.

2019

 • Projekt MONIUSZKO ZNANY I NIEZNANY
  Moniuszko nieznany - Inauguracja 75. Jubileuszowego Sezonu Artystycznego 2019/2020
  - Straszny Dwór - Zakończenie 74. Sezonu Artystycznego 2018/2019
  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Moniuszko 2019 - promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

2018

 • Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację 12. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana.

 • Zakup nowych instrumentów z akcesoriami. Zakup dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY priorytet INFRASTRUKTURA KULTURY. W ramach dotacji zakupiono:

  - klarnet Es
  - harfę orkiestrową
  - waltornię potrójną i podwójną
  - membrany do kotłów
  - akcesoria do fletu
  - 2 trąbki B
  - gong
  - akcesoria perkusyjne (m.in: kastaniety, tempelblock, pałki, tamburyn i trójkąty)

2017

 • Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program "Zamówienia kompozytorskie"

 • Zakup nowych instrumentów z akcesoriami. Zakup dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY priorytet INFRASTRUKTURA KULTURY. W ramach dotacji zakupiono:

  - 2 waltornie
  - trąbka piccolo
  - 1 trąbka B
  - 3 ustniki do trąbek

 • Dotacja z Urzędu Miasta Częstochowy na zakup instrumentów z akcesoriami

2016

 • Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację XI Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana

2015

 • Dotacja z Urzędu Miasta Częstochowy na zakup instrumentów z akcesoriami oraz na zakup aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej.

 • Dotacja z Instytutu Muzyki i Tańca - dotacja celowa projekt „Dyrygent – rezydent"

 • Zakup nowych instrumentów z akcesoriami. Zakup dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY priorytet INFRASTRUKTURA KULTURY. W ramach zadania zakupiono: 
- puzony tenorowo-basowe z ustnikiem i futerałem (3 zestawy)
- puzon basowy z ustnikiem i futerałem (1 zestaw)
- flet poprzeczny z główką i futerałem (1 zestaw)
- smyczki do kontrabasów (6 sztuk)
- dzwonki orkiestrowe (1 sztuka)
- pałki perkusyjne (10 zestawów)
- struny kontrabasowe (6 kompletów)

2014

 • Koncert Z muzyką po Europie w ramach Pikniku Europejskiego organizowanego przez Urząd Miasta Częstochowy w 10-tą rocznicę przystąpienia Polski do UE. Więcej o rocznicy - tutaj

 • Filharmonia Częstochowska była współorganizatorem zadania SWOJEGO NIE ZNACIE muzyczne inspiracje kulturą ludową realizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie w ramach programu MKiDN Kolberg 2014 - Promesa. Więcej o projekcie Kolberg 2014 - tutaj

2009

 • Projekt pn.: „Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej”, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Częstochowa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Czytaj dalej ...