Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Oferta sponsorska

Filharmonia Częstochowska jest instytucją, której działalność opiera się na dotacji z budżetu miasta. Środki te wystarczają na wypełnianie podstawowych zadań, nie pozwalają natomiast na realizację wszystkich naszych artystycznych planów i zamierzeń. Atrakcyjność repertuaru, którą staramy się nie tylko utrzymać na wysokim poziomie, ale również z każdym sezonem wzbogacać o nowe inicjatywy i wydarzenia, zależy w dużej mierze od materialnego wsparcia życzliwych instytucji i firm.

Jesteśmy największym ośrodkiem kultury nie tylko w samym mieście, ale i całym regionie. Rocznie na różnorodnych koncertach, spektaklach i festiwalach Filharmonię odwiedza prawie 120 000 słuchaczy. Sala koncertowa gości uznane na świecie zespoły, instrumentalistów, śpiewaków i dyrygentów z kraju i zagranicy. Poprzez ofertę edukacyjną dbamy o rozwój dzieci i młodzieży, wspieramy też młodych muzyków, dając im możliwość koncertowania z rodzimą Orkiestrą Symfoniczną. Nasz repertuar budujemy z myślą o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach publiczności w różnym wieku.

Z doświadczenia wiemy, iż wspieranie działalności Filharmonii Częstochowskiej jest nie tylko atrakcyjną i skuteczną formą reklamy, ale też nadaje firmie prestiżowy profil instytucji wspierającej rozwój kultury i sztuki.

W ramach współpracy Filharmonia Częstochowska oferuje m.in.:
- umieszczenie logo Sponsora na afiszach koncertowych i innych materiałach promocyjnych;
- umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej Filharmonii;
- umieszczenie planszy/roll upu/standu reklamowego Sponsora w Foyer Filharmonii;
- ekspozycja materiałów Sponsorskich przed koncertem (projektor multimedialny);
- umieszczenie planszy/banneru reklamowego w sali koncertowej;
- wymienienie nazwy Sponsora przez osobę prowadzącą koncert;
- zaproszenia dla Sponsora na sponsorowany koncert.

Forma i zakres współpracy jest każdorazowo ustalana indywidualnie. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Impresariatu, tel. 34 324 18 54