Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Koncerty dla młodzieży


FEEL HARMONY - POCZUJ KLIMAT!
koncerty szkolne dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Główną rolę podczas koncertów FEEL HARMONY – POCZUJ KLIMAT! sprawować będzie MUZYKA. Nie zabraknie jednak odniesień do innych sztuk, zwłaszcza wizualnych, gdy wymagać tego będzie poruszana w danym spotkaniu tematyka.


Koncerty odbywają się w czwartki:

- godz. 9.00 dla klas IV - VI szkoły podstawowej
- o godz. 10.45 dla młodzieży z gimnazjum i liceum


WYSOKO W GÓRACH
21 października 2021
9:00

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Adam Klocek - dyrygent
Regina Gowarzewska - przygotowanie i prowadzeni

Musorgski - Noc na Łysej Górze
Moniuszko - Tańce góralskie z opery Halka
Szymanowski - Harnasie - Taniec góralski
Smetana - Moja Ojczyzna – poemat Blanik
Kilar - Orawa


Góry fascynowały ludzi od zawsze. Surowe piękno i niedostępność kryjące wiele tajemnic, dominująca potęga ukazująca nikłość ludzkiego istnienia. Wątki te pojawiają się także w muzyce - od folkloru, aż do klasyki. Podczas koncertu usłyszymy utwory kompozytorów poruszonych górskim pięknem: Szymanowskiego, Kilara czy Musorgskiego.


Planowane terminy kolejnych koncertów: 9 grudnia 2021, 17 marca 2022, 12 maja 2022

Obowiązują wcześniejsze zapisy - Impresariat Filharmonii Częstochowskiej, tel. 34 324 18 54