Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Koncerty dla młodzieży


FEEL HARMONY - POCZUJ KLIMAT!
koncerty szkolne dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Główną rolę podczas koncertów FEEL HARMONY – POCZUJ KLIMAT! sprawować będzie MUZYKA. Nie zabraknie jednak odniesień do innych sztuk, zwłaszcza wizualnych, gdy wymagać tego będzie poruszana w danym spotkaniu tematyka.


Koncerty odbywają się w czwartki:

- godz. 9.00 dla klas IV - VI szkoły podstawowej
- o godz. 10.45 dla młodzieży z gimnazjum i liceum


 Ze względu na sytację pandemiczną koncerty szkolne do czerwca 2021 nie są organizowane.
O ile sytuacja na to pozwoli oferta edukacyjna zostanie wznowiona od werześnia 2021.

 

Na wszystkie koncerty obowiązują wcześniejsze zapisy - Impresariat Filharmonii Częstochowskiej, tel. 34 324 18 54