Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Koncerty dla młodzieży


FEEL HARMONY - POCZUJ KLIMAT!
koncerty szkolne dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Główną rolę podczas koncertów FEEL HARMONY – POCZUJ KLIMAT! sprawować będzie MUZYKA.
Nie zabraknie jednak odniesień do innych sztuk, zwłaszcza wizualnych, gdy wymagać tego będzie poruszana w danym spotkaniu tematyka.


Koncerty odbywają się w czwartki o godzinie 9:30


26 października 2023
9:30

KLASYKA NA DOBRY POCZĄTEK

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Adam Klocek - dyrygent

W pierwszym koncercie zapraszamy na spotkanie z najbardziej znanymi motywami muzyki klasycznej Beethovena, Haydna i Mozarta.


7 grudnia 2023
9:30

Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa
Maria Pospieszalska - prowadzenie


14 marca 2024
9:30


9 maja 2024
9:30


Obowiązują wcześniejsze zapisy - Impresariat Filharmonii Częstochowskiej, tel. 34 324 18 54