Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Koncerty dla młodzieży


FEEL HARMONY - POCZUJ KLIMAT!
koncerty szkolne dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Główną rolę podczas koncertów FEEL HARMONY – POCZUJ KLIMAT! sprawować będzie MUZYKA. Nie zabraknie jednak odniesień do innych sztuk, zwłaszcza wizualnych, gdy wymagać tego będzie poruszana w danym spotkaniu tematyka.


Koncerty odbywają się w czwartki:

- godz. 9.00 dla klas IV - VI szkoły podstawowej
- o godz. 10.45 dla młodzieży z gimnazjum i liceum


 Koncerty w sezonie artystycznym 2020/2021
tematy koncertów będą się pojawiać sukcesywnie


* 5 listopada 2020 *

 
GDYBY MOZART ZNAŁ JAZZ

Michał Rorat z sekcją jazzową

Jazz i klasyka inspirują się wzajemnie. Ślady jazzu odnajdziemy niemal w każdym gatunku -
od muzyki rozrywkowej po symfoniczną. Z kolei kompozycje Bacha, Chopina czy Beethovena
często stają się tematem jazzowych improwizacji i przenikają do muzyki rozrywkowej. * 21 stycznia 2021 *


* 18 marca 2021 ** 13 maja 2021 *

 

Na wszystkie koncerty obowiązują wcześniejsze zapisy - Impresariat Filharmonii Częstochowskiej, tel. 34 324 18 54