Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

13. Festiwal Hubermana 2021

Szanowni Państwo,
Drodzy Melomani

Z wielkim żalem informujemy, że w związku ze zbiegiem wielu niesprzyjających okoliczności, mających charakter siły wyższej, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu 13. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana, mającego odbyć się w dniach 10-16 października 2021 w Filharmonii Częstochowskiej.

Światowa pandemia uniemożliwiła przyjazd gości z Izraela i USA, stanowiących gros publiczności festiwalowej. Z powodu pandemii odwołano także Światowy Zjazd Żydów Częstochowian, będący integralną częścią Festiwalu.

Równie istotną i smutną okolicznością jest niespodziewana śmierć Dyrektora Festiwalu, Pana Ireneusza Kozery, który był jego bezpośrednim koordynatorem.

Mam nadzieję, że spotkamy się na Festiwalu w przyszłym roku.

Adam Klocek
Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej