Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

a quattro

KWARTET INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH

Zespół wywodzi się z istniejącego w latach 80-tych XX w. przy Filharmonii Częstochowskiej Kwartetu Instrumentów Dętych Drewnianych, którzy tworzyli: flecista Tadeusz Lach, oboista Wincenty Piątek, klarnecista Wojciech Pyda i fagocista Mieczysław Hłond. Po kilkuletniej działalności koncertowej - głównie na terenie miasta i okolic - zespół zawiesił aktywność.

W 1993 roku muzycy Filharmonii Częstochowskiej utworzyli nowy kwartet, przyjmując nazwę
a quattro. W jego skład weszli absolwenci Akademii Muzycznych w Katowicach i Krakowie, laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych: flecistka Anna Zmarzły, oboista Marcin Langner, klarnecista Wojciech Pyda i fagocista Mieczysław Hłond.

Bogaty repertuar zespołu obejmuje utwory niemal wszystkich epok, pisane w oryginale na kwartet instrumentów dętych drewnianych, jak i transkrypcje, w większości wykonane specjalnie dla zespołu przez Mieczysława Hłonda. Różnorodność wykonywanych utworów umożliwia kwartetowi udział w licznych koncertach - w salach koncertowych filharmonii, salach kameralnych, koncertach plenerowych, audycjach dla dzieci i młodzieży.

Zespół uczestniczył m. in. w: cyklach koncertów organizowanych w ramach Pelplińskich Koncertów Muzyki Kameralnej i Organowej, letnich koncertach promenadowych "Od Bacha do Beatlesów" w Katowicach, "Piekarskich salonach muzycznych". Koncertował też w Wiśle, Będzinie, Warszawie, Ożarowie ale najczęściej zespół można usłyszeć w Częstochowie. Muzycy uczestniczyli również w przewodach kwalifikacyjnych Mieczysława Hłonda, wykonując utwory na kwartet i orkiestrę symfoniczną oraz - w składzie poszerzonym o waltornię (Henryk Iwaniuk) i fortepian (Robert Gawroński) - grając sekstety Poulenca, Straussa, Tansmana. W tym składzie zespół wziął udział w nagraniu płyty wydanej z okazji jubileuszu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1995 rok). Zespół współpracował również z harfistką Małgorzatą Komorowską wykonując utwory na różne zestawy instrumentów dętych drewnianych z harfą.

W 2000 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ukazała się płyta "a quattro" dokumentująca artystyczny dorobek zespołu.

Po przejściu na emeryturę fagocisty Mieczysława Hłonda zespół zawiesił działalność. Obecnie został ponownie reaktywowany z udziałem Jana Wiśniowskiego - pierwszego fagocisty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej, absolwenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu.