Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów


Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów

Ideą organizatorów festiwalu jest przybliżenie uczestnikom tego wydarzenia bogatej działalności artystycznej rodziny Bachów na czele z jej najwybitniejszym kompozytorem – Janem Sebastianem.

Festiwalowe koncerty mają stanowić intrygująca muzyczną podróż od czasów baroku aż po 21 wiek, z wykorzystaniem współczesnych przekaźników kultury.

Powołanie festiwalu muzycznego ma na celu uczynić Częstochowa ważnym ośrodkiem na mapie wydarzeń kulturalnych Polski oraz Europy, a także zainteresować jak najszerszą publiczność kulturą wysoką, bliską jednak w interpretacji współczesnemu człowiekowi.

Nazwisko Bach kojarzy się z najwybitniejszym muzykiem rodziny Bachów – Janem Sebastianem. Festiwal ma na celu ukazanie twórczości całego, liczącego niemal 300 lat rodu Bachów, w sposób zarówno klasyczny, jak i za pomocą współczesnych przekaźników kulturowych.