Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Ceny, ulgi, zwroty

CENY BILETÓW

 

Cena zawiera podatek VAT 8%

Koncerty symfoniczne i kameralne
bilet normalny
bilet ulgowy I *
bilet ulgowy II **
dzieci do lat 3

--
--
--
--

48,00 zł
40,00 zł
22,00 zł
wstęp wolny
     
Akademickie koncerty kameralne
bilet normalny
bilet ulgowy
 
--
--

22,00 zł
18,00 zł
     
Czwartkowe Wieczory z Chórem
Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum

bilet normalny
bilet ulgowy I *
bilet ulgowy II **
 

--
--
--


48,00 zł
40,00 zł
28,00 zł
     

Koncerty dla UTW 

 --  25,00 zł
     
Koncerty szkolne FEEL harmony - Poczuj klimat
bilet dla ucznia (grupy zorganizowane - szkoły)
opiekun grupy (grupy zorganizowane - szkoły)
bilety indywidualne
 
--
--
--

17,00 zł
1,00 zł
17,00 zł
     

Audycje muzyczne "Filharmonia Dzieciom"
bilet dla dziecka (grupy zorganizowane - przedszkola, szkoły)
opiekun grupy (grupy zorganizowane - przedszkola, szkoły)
ryczałt - cała sala

bilety indywidualne (dzieci i dorośli)


--
--
--

--


7,00 zł
1,00 zł
624,00 zł

7,00 zł

     

Audycje muzyczne poza siedzibą Filharmonii

Cena ryczałtowa za audycję muzyczną w granicach miasta Częstochowy 380,00 zł brutto, poza granicami miasta 400,00 zł brutto (w każdym przypadku nie mniej niż 350 zł brutto). W przypadku sprzedaży biletów – cena za 1 bilet  - 10,00 zł


Podane ceny i ulgi nie dotyczą koncertów w ramach festiwali, koncertów nadzwyczajnych, koncertów z biletami strefowymi, imprez nie organizowanych przez Filharmonię Częstochowską oraz innych wydarzeń, na które ceny są każdorazowo ustalane odrębnie. Na imprezy organizowane na zasadzie wynajmu zniżki nie obowiązują, a ceny biletów każdorazowo ustala organizator.

W Kasie Filharmonii jest możliwość płatności kartą/blikiem.


BILETY ULGOWE

 • Do zakupu biletów ulgowych I uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniowie i studenci, emeryci i renciści, inwalidzi, Zasłużeni Działacze Kultury, nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
 • Do zakupu biletów ulgowych II uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniowie szkół artystycznych, studenci Uniwersytetu III wieku, studenci Instytutu Muzyki UJD, posiadacze kart RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR.

KARTY RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Posiadacze kart RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR są uprawnieni do zakupu ulgowych biletów (bilet ulgowy II) na koncerty organizowane przez Filharmonię Częstochowską. Zniżka nie obejmuje imprez, których Filharmonia nie jest organizatorem, oraz cen przy sprzedaży strefowej.

Przy zakupie biletów należy okazać:

 • kartę RODZINA+, dowody osobiste rodziców oraz legitymację szkolną/akt urodzenia dla każdego dziecka
 • kartę CZĘSTOCHOWSKI SENIOR oraz dowód osobisty posiadacza karty. Na jedną kartę przysługuje jeden bilet ulgowy.

ZWROT BILETÓW

 • Kasa Filharmonii przyjmuje zwrot biletów najpóźniej trzeciego dnia roboczego poprzedzającego koncert/imprezę.

  Przykładowo: bilet zakupiony na koncert/imprezę odbywającą się w piątek można ostatecznie zwrócić we wtorek. 
  Bilet zakupiony na koncert/imprezę odbywającą się w sobotę lub niedzielę można ostatecznie zwrócić w środę.

 • Zwrot środków następuje w zależności od formy płatności za bilet - w gotówce, na rachunek bankowy lub rachunek karty płatniczej - w terminie do 7 dni roboczych. 
 • Kasa dokonuje zwrotu środków pod warunkiem zwrotu przez klienta zakupionego biletu.
 • Przy zwrocie biletów zakupionych on-line należy podać numer transakcji oraz imię i nazwisko osoby, na którą zakupiony został bilet. Jeśli klient odebrał z Kasy bilet zakupiony on-line, zwrot będzie dokonany pod warunkiem zwrotu do Kasy odebranego biletu. 
 • W przypadku zwrotu biletów zakupionych na imprezy organizowane przez zewnętrzne agencje Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty tylko i wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii. W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne itp.) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu biletów.