Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Diligitis Trio

DWOJE SKRZYPIEC I FORTEPIAN
Diligitis trio tworzą: Elżbieta Podgórska, Ewa Podgórska, Weronika Jakowenko

Elżbieta Podgórska urodziła się w Krakowie, ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie skrzypiec prof. Krzysztofa Bruczkowskiego. Obecnie jest muzykiem Filharmonii Częstochowskiej, jednocześnie współpracując z różnymi innymi zespołami i orkiestrami min z Sinfoniettą Cracovią, Pro musicą. Swoje doświadczenia, po studiach, nabywala min grając w operze we Wrocławiu, operze w Bytomiu, współpracując z agencją artystyczną Pro Musica.

Ewa Podgórska urodziła się w Krakowie, jest studentką Akademii Muzycznej w Szczecinie w klasie skrzypiec prof Tomasza Tomaszewskiego. Laureatką wielu konkursów min w Cieszynie, Kubinie Dolnym na Słowacji. Już jako studentka nabywa doswiadczenia zawodowego grając z różnymi orkiestrami, występując w duecie w trio i występując solo.

Weronika Jakowenko urodziła się w Chersonie(Ukraina), ukończyła Lwowską Narodową Akademię Muzyczną we Lwowie w klasie fortepianu prof.Jożefa Ermińa. Obecnie jest nauczycielem i akompaniatorem Jasnogórskiej Publicznej Ogólnoksztalçacej szkoły I st. w Częstochowie. Już jako studentka nabywała swoje doświadczenia współpracując z solistami filharmonii Chersońskej, Lwowskej.
W programie trio znajdziemy utwory: Artura Piazzoli, Carlosa Gardela, Fritza Kreislera, Frederyka Chopina, Johannesa Brahmsa, Edvarda Griega.