Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

HJS2020

 16th HOT JAZZ SPRING

Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego

4-7 czerwca 2020

Organizator

www.hotjazzspring.eu

Współorganizator


Dyrektor Festiwalu
Ireneusz Kozera

Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski