Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej

I skrzypce:

Tomasz Kulisiewicz - koncertmistrz
Agnieszka Łuksza-Wypiór - koncertmistrz
Siergiej Wowkotrub - z-ca koncertmistrza
Jolanta Dziadkowiec
Marek Kloś
Grażyna Mielińska
Alicja Miruk-Mirska
Andrzej Nowak
Grzegorz Piętowski
Elżbieta Podgórska
Wojciech Rot
Łukasz Sczendzina
Michał Szymczak

II skrzypce:

Karolina Korelus
Katarzyna Cichońska
Grażyna Ciesielska
Robert Jurecki
Małgorzata Kryś
Magdalena Meisel
Małgorzata Nowak-Dąbrowska
Bogusława Nowak
Natalia Plińska
Marta Stachula
Dagmara Swystun


Altówki:

Tomasz Ptak
Magdalena Cieśnik
Artur Cichoński
Kalina Gołębiowska
Katarzyna Grzebielucha-Iwanowicz
Malwina Kęsicka
Krzysztof Meisel
Wiesław Mieliński

 

Wiolonczele:

Siergiej Rysanow - koncertmistrz
Kinga Chudzikowska
Wanda Dudek-Kołodziejczyk
Zofia Kulisiewicz
Alicja Naworska
Jolanta Mulszanowska
Janusz Piątek

Kontrabasy:

Piotr Dziuba
Jan Kołacki
Klaudia Baca
Krzysztof Rajczyk
Tadeusz Kremblewski

 

Flety:

Bożena Łobos
Małgorzata Pstraś-Stencel
Anna Zmarzły


Oboje:

Marcin Langner
Marek Limanowski
Wojciech Pompka

 

Klarnety:

Włodzimierz Gołębiowski
Wojciech Pyda
Arkadiusz Uchacz

Fagoty:

Jerzy Bober
Piotr Otręba
Jan Wiśniowski

 

Trąbki:

Sławomir Kryś
Tomasz Onysek
Bartłomiej Pięta

Puzony:

Łukasz Gwóźdź
Filip Kołaczyk
Marlena Skoczylas
Michał Zabrzeński

 

Waltornie:

Marek Kuc
Maryla Limanowska
Andrzej Powroźnik
Stanisław Przygoda

Tuba:

Ireneusz Duster

 

Perkusja:

Andrzej Michalak
Marcin Serwaciński
Janusz Wieczorek

Inspektor: Jerzy Bober
Bibliotekarz: Wiesław Mieliński