Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana

Pierwsza edycja Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana odbyła się w Filharmonii Częstochowskiej w czerwcu 1997 roku. Wtedy właśnie minęła 50 rocznica śmierci tego wielkiego polskiego muzyka, który należał do najwybitniejszych i najsłynniejszych skrzypków XX stulecia.

Bronisław Huberman, urodzony w Częstochowie w 1882 roku zasłynął jako cudowne dziecko i już we wczesnej młodości zaczął odnosić wielkie sukcesy, m.in. wystąpił w obecności Johannesa Brahmsa, który nie szczędził mu pochwał i przepowiedział wielką karierę. Słowa genialnego kompozytora potwierdziły się, gdyż Huberman już przed ukończeniem dwudziestego roku życia zdobył sławę i pozycję jednego z najwybitniejszych skrzypków epoki. Jego nadzwyczajna technika oraz niezwykła muzykalność zapewniły mu trwałe miejsce w historii światowej wiolinistyki.


Bronisław Huberman był jednocześnie wielkim humanistą o niezwykle rozległych horyzontach. Jego idea zjednoczonej Europy, propagowana przez artystę już w latach dwudziestych naszego stulecia, czyni zeń prekursora koncepcji integracji europejskiej, mającej się dokonać na gruncie poszanowania kulturalnej i etnicznej indywidualności poszczególnych narodów.

Dzięki jego staraniom powstała Wielka Orkiestra Symfoniczna w Tel Avivie, dzisiaj znana jako Filharmonia Izraelska jego imienia, której inauguracyjny koncert w grudniu 1936 roku poprowadził Arturo Toscanini, manifestujący w ten sposób swoją antyfaszystowską postawę.

Po wojnie Huberman powrócił do Europy i osiadł w Szwajcarii, gdzie spędził ostatni okres swego życia. Warto zwrócić uwagę na to, że gdy świat muzyczny obchodził w 1982 roku setną rocznicę urodzin wielkiego skrzypka, w Polsce, gdzie się urodził, wychował i o której zawsze mówił jako o swojej ojczyźnie, rocznica ta minęła bez echa.

Dlatego też Filharmonia Częstochowska uczciła 50. rocznicę śmierci Bronisława Hubermana w sposób godny artysty i humanisty wielkiego formatu - który nie tylko z Polską się identyfikował przez całe życie, ale także rozsławiał jej imię na wielu estradach koncertowych całego świata - tworząc Festiwal Wiolinistyczny jego imienia.Nadanie filharmonii częstochowskiej imienia Bronisława Hubermana
i wręczenie honorowego obywatelstwa Częstochowy Panu Zygmuntowi Rolatowi - relacja
 

Koncert Inauguracyjny