Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en
Filharmonia Częstochowska

Koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie

Sala koncertowaKoncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie
2017 ROK FELIKSA NOWOWIEJSKIEGOorganizator: Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie