Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralnaAkademicki Koncert Kameralny


Koncert
Marcus Prause - fortepian (Uniwersytet Muzyki i Sztuki Miasta Wiednia, Austria)

Johann Sebastian Bach

VI Partita e-moll BWV 830
Toccata
Allemande
Corrente
Air
Sarabande
Tempo di gavotta
Gigue


Franz Schubert

Sonata c-moll D 958
Allegro
Adagio
Menuetto. Allegro - Trio
AllegroWykład
Muzyka leczy serce - opinia kardiologa
dr n. med. Przemysław Trzeciak
(III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu)

Wystawa
Aleksandra Lasoń (Instytut Sztuk Pięknych AJD)