Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2016

Repertuar na marzec 2017

2018 »

15 III 2017 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

15 III 2017 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM

Akademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA
Marta Śliwiak (Instytut Sztuk Pięknych AJD)

WYKŁAD
Wielcy kompozytorzy austriaccy i niemieccy i ich literackie biografie
dr Joanna Ławnikowska-Koper (Instytut Filologii Obcych AJD)

RECITAL FORTEPIANOWY
Albrecht Hartmann (Instytut Muzyki Uniwersytetu Halle-Wittenberg, Niemcy)

Johann Sebastian Bach
Partita 4 D-dur, BWV 828
1. Ouverture
2. Allemande
3. Courante
4. Aria
5. Sarabande
6. Menuet
7. Gigue

Ludwig van Beethoven
Sonata c-moll op.111
1. Maestoso. Allegro con brio ed appassionato
2. Arietta: Adagio molto semplice cantabileAkademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny