Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Koncert Pasyjny

Koncert Pasyjny

Sala koncertowa, godzina 18.00

Koncert Pasyjny

  • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
  • Chór Filharmonii Wrocławskiej
  • Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”
  • Aldona Bartnik, Agnieszka Ryman - sopran
  • Ewelina Wojewoda, Joanna Rot - alt
  • Łukasz Wilda, André Khorsik - tenor
  • Jerzy Butryn - bas 
  • Andrzej Kosendiak – dyrygent
  • Agnieszka Franków-Żelazny, Janusz Siadlak - przygotowanie chórów

Program:
G. F. Haendel -  "Mesjasz"

Oratorium skomponowane w 1741 roku przez jest to najpopularniejsza kompozycja Georga Friedricha Händla, a słynny chór "Hallelujah" z tego oratorium zalicza się do jego najbardziej rozpoznawalnych kompozycji.
Dzieło to przyniosło kompozytorowi światową sławę i niezmiennie w każdej epoce przyjmowane jest z zachwytem. Stawiane jest na równi z Pasją według św. Mateusza J.S. Bacha.
"Mesjasz" określany jest najdoskonalszą kompozycją wszech czasów.
Tekst oratorium zaczerpnięty jest z wersetów Pisma Świętego. Dzieło podzielone jest na trzy części: pierwsza jest zapowiedzią przyjścia Mesjasza, druga opowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza, trzecia mówi o misji zbawienia ludzkości.

Mesjasz KONCERT PASYJNY wydarzenie FB