Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna


Akademicki Koncert Kameralny


KONCERT: Valentina Vadoklienė - sopran, Irena Pečiūrienė - fortepian, Dainora Sugintienė - skrzypce, Vytautas Tetenskas - birbynė
                     (Wydział Sztuk, Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa)
                     program: Balys Dvarionas, Juozas Gruodis, Vuyautas Klova, Aleksandras Kačanauskas, Mikas Petrauskas, Chaimas Potašinskas,
WYSTAWA: Marcin Wieczorek
WYKŁAD: dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD (Instytut Filologii Polskiej AJD)