Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

covid-19

Bieżące informacje dotyczące działalności Filharmonii w wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. 

1 marca 2022

W związku z wejściem w życie 1 marca 2022 nowego rozporządzenia dotyczącego aktualnych obostrzeń związanych z COVID-19 informujemy, że dotychczasowe ograniczenia w Filharmonii przestają obowiązywać. Zniesione zostają limity miejsc na widowni, kontrole temperatury, kontrole paszportów covidowych oraz konieczność wypełnienia stosownych oświadczeń.

Jednocześnie podkreślamy, że pozostaje w mocy obowiązek noszenia maseczki ochronnej podczas całego pobytu na terenie Filharmonii.

W zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 obowiązują rygory określane każdorazowo Rozporządzeniem Rady Ministrów w brzmieniu aktualnym.


14 grudnia 2021

15 grudnia 2021 wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące organizowania koncertów i imprez w salach koncertowych. W związku z tym w Filharmonii Częstochowskiej będzie obowiązywać limit 30% miejsc na salach koncertowych. Ponieważ z limitu wyłączone są osoby zaszczepione, Filharmonia umożliwia zakupu biletów dla osób, które dobrowolnie złożą oświadczenie, że są zaszczepione przeciwko COVID-19. Zakupu takiego biletu można dokonać na dwa sposoby:

 • on-line – ze schematu należy wybrać BILET Z CERTYFIKATEM (normalny lub ulgowy). Zakup takiego biletu jest jednocześnie dobrowolnym i zgodnym ze stanem faktycznym oświadczeniem kupującego, że jest osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19 i posiada tzw. paszport covidowy, który okaże uprawnionym służbom w razie kontroli podczas koncertu;

 • stacjonarnie w Kasie Filharmonii – przy zakupie BILETU Z CERTYFIKATEM osoba kupująca wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza, że jest osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19 i posiada tzw. paszport covidowy, który okaże uprawnionym służbom w razie kontroli podczas koncertu.  

BILETY Z CERTYFIKATEM w sprzedaży on-line będą sukcesywnie wprowadzane na wybrane koncerty, w których frekwencja może przekroczyć dopuszczalne limity.

Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie koncertów organizowanych przez Filharmonię Częstochowską.

Imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne:

Odpowiedzialność za zgodność frekwencji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (30% publiczności niezweryfikowanej pod względem szczepień przeciwko COVID–19 + 70% publiczności zaszczepionej przeciwko COVID–19) na imprezach organizowanych przez firmy zewnętrzne (podane w kalendarium przy danej imprezie) ponoszą wyłącznie organizatorzy danej imprezy (najemcy sali)


30 listopada 2021

1 grudnia 2021 wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące organizowania koncertów i imprez w salach koncertowych. W związku z tym w Filharmonii Częstochowskiej będzie obowiązywać limit 50% miejsc na salach koncertowych. Ponieważ z limitu wyłączone są osoby zaszczepione, Filharmonia wprowadza możliwość zakupu biletów dla osób, które dobrowolnie złożą oświadczenie, że są zaszczepione przeciwko COVID-19. Zakupu takiego biletu można dokonać na dwa sposoby:

 • on-line – ze schematu należy wybrać BILET Z CERTYFIKATEM (normalny lub ulgowy). Zakup takiego biletu jest jednocześnie dobrowolnym i zgodnym ze stanem faktycznym oświadczeniem kupującego, że jest osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19 i posiada tzw. paszport covidowy, który okaże uprawnionym służbom w razie kontroli podczas koncertu;

 • stacjonarnie w Kasie Filharmonii – przy zakupie BILETU Z CERTYFIKATEM osoba kupująca wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza, że jest osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19 i posiada tzw. paszport covidowy, który okaże uprawnionym służbom w razie kontroli podczas koncertu.  

BILETY Z CERTYFIKATEM w sprzedaży on-line będą sukcesywnie wprowadzane na wybrane koncerty, w których frekwencja może przekroczyć dopuszczalne limity.

Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie koncertów organizowanych przez Filharmonię Częstochowską.

Imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne:

Odpowiedzialność za zgodność frekwencji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (50% publiczności niezweryfikowanej pod względem szczepień przeciwko COVID–19 + 50% publiczności zaszczepionej przeciwko COVID–19) na imprezach organizowanych przez firmy zewnętrzne (podane w kalendarium przy danej imprezie) ponoszą wyłącznie organizatorzy danej imprezy (najemcy sali)


19 listopada 2021

Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Warunki nadzwyczajne uczestnictwa w ofercie Filharmonii Częstochowskiej w związku z zagrożeniem COVID-19


1 września 2021

Informujemy, że zapisy zawarte w zarządzeniu Warunki nadzwyczajne uczestnictwa w ofercie Filharmonii Częstochowskiej w związku z zagrożeniem COVID-19 pozostają w mocy do 30 listopada 2021
Obowiązują zasady:

 • wypełnienie oświadczenia oraz pomiar temperatury przed wejściem do filharmonii
 • obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie filharmonii

21 czerwca 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi Warunkami nadzwyczajnymi uczestnictwa w ofercie Filharmonii Częstochowskiej w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązującymi w terminie 26.06 – 31.08.2021


11 czerwca 2021

Opublikowano nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące działalności placówek kulturalnych. W Filharmonii Częstochowskiej obowiązują zasady:

 • udostępnienie widzom lub słuchaczom: 50% miejsc na widowni - zespoły, 75% liczby miejsc na widowni (pozostałe koncerty)
 • wypełnienie oświadczenia oraz pomiar temperatury przed wejściem do filharmonii
 • obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie filharmonii

12 maja 2021

Na dzisiejszej konferencji prasowej Premiera i Ministra Zdrowia ogłoszono przyspieszenie o 8 dni otwarcia filharmonii, kin i teatrów. W związku z tym zaplanowane koncerty 21 i 28 maja 2021 odbędą się już z udziałem publiczności. W mocy pozostają szczególne warunki uczestnictwa w ofercie filharmonii:

 • udostępnienie widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc na widowni filharmonii
 • wypełnienie oświadczenia oraz pomiar temperatury przed wejściem do filharmonii
 • obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie filharmonii
 • zakaz spożywania napojów lub posiłków na terenie filharmonii 

28 kwietnia 2021

Minister Zdrowia ogłosił, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne dotyczące organizowania wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności wewnątrz obiektów zostaną przedłużone do 29 maja 2021. Od 30 maja 2021 wróci możliwość organizowania imprez i koncertów przy 50% zapełnieniu widowni. 


14 kwietnia 2021

Minister Zdrowia ogłosił, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostaną przedłużone do 25 kwietnia 2021. W związku z tym nadal obowiązuje zakaz organizowania koncertów i imprez z udziałem widowni. 


7 kwietnia 2021

Minister Zdrowia ogłosił, że obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostaną przedłużone do 18 kwietnia 2021. W związku z tym nadal obowiązuje zakaz organizowania koncertów i imprez z udziałem widowni. 


24 marca 2021

Nadzwyczajne warunki uczestnictwa w ofercie Filharmonii - załącznik


18 marca 2021

W związku z ogłoszoną 17 marca 2021 decyzją Ministra Zdrowia o objęciu obostrzeniami terenu całego kraju od 20 marca (sobota) 2021 Filharmonia wstrzymuje organizację koncertów i imprez z udziałem widowni. Część zaplanowanych koncertów zostanie zaprezentowana w formie on-line. Wszelkie zmiany w repertuarze będą na bieżąco wprowadzane do kalendarium na stronie www.filharmonia.com.pl

W sprawie imprez zewnętrznych, organizowanych przez agencje artystyczne, decyzja odnośnie przeniesienia lub odwołania imprezy należy do organizatora. Po otrzymaniu stosownej informacji zamieszczamy ją na naszej stronie www.filharmonia.com.pl

Kasa Filharmonii przymuje zworty biletów tylko i wyłącznie zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnej lub on-line).


10 marca 2021

Zgodnie z aktualnymi zasadami zachowania bezpieczeństwa do zasłaniania ust i nosa można stosować tylko i wyłącznie maseczki ochronne. Przyłbice i chusty mogą być stosowane jedynie pod warunkiem noszenia maseczki. Osoby zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ze względu na stan zdrowia zobowiązane do okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, w przeciwnym razie nie będą mogły wejść na teren Filharmonii. Instytucje kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych mogą do 28 marca 2021 prowadzić działalność pod następującymi warunkami:

 • udostępniania widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków. 

Dodatkowo w mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofercie Filharmonii:

 • pomiar temperatury
 • wypełnienie oświadczenia (wydrukowane w domu, lub wypełnione na miejscu)
 • dezynfekcja rąk
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez cały czas trwania koncertu lub imprezy
 • warunkowo, na najbliższe koncerty, udostępnione zostają szatnie, ale korzystanie z nich jest nieobowiązkowe.

12 lutego 2021

Od 12 lutego 2021 kina, teatry, opery i filharmonie, a także domy i ośrodki kultury w zakresie działalności kinowo-teatralnej i wystawienniczej otwierają się dla publiczności w rygorze sanitarnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, działalność ww. instytucji kultury zostaje przywrócona warunkowo do 28 lutego br. Instytucje kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami:

 • udostępniania widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków. 

Dodatkowo w mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii:

 • pomiar temperatury
 • wypełnienie oświadczenia (wydrukowane w domu, lub wypełnione na miejscu)
 • dezynfekcja rąk
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania koncertu lub imprezy
 • warunkowo, na najbliższe koncerty, udostępnione zostają szatnie, ale korzystanie z nich jest nieobowiązkowe.


Zasady bezpieczeństwa są określone we wprowadzonym przez Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej regulaminie (dostępnym on-line oraz w budynku Filharmonii). Zakup biletu do Filharmonii potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie jego postanowień.


12 stycznia 2021

Zgodnie z ogłoszonymi wytycznymi dot. działalności placówek kulturalnych, wydłużony zostaje do 31 stycznia 2021 okres zakazu organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności.  

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.


23 grudnia 2020

Zgodnie z ogłoszonymi wytycznymi dot. działalności placówek kulturalnych, wydłużony zostaje do 17 stycznia 2021 okres zakazu organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności.  

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.


23 listopada 2020

Zgodnie z ogłoszonymi najnowszymi wytycznymi dot. działalności placówek kulturalnych, wydłużony zostaje do 27 grudnia 2020 okres zakazu organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności.  

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.


6 listopada 2020

Zgodnie z ogłoszonym 4 listopada 2020 zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa od soboty 7 listopada wstrzymana zostaje działalność kulturalna z udziałem widowni
O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.


15 października 2020

Od 17 października 2020 Częstochowa została objęta czerwoną strefą ograniczeń. Aby dostosować się do nowych wymogów Filharmonia może udostępnić 25% miejsc na salach koncertowych z zachowaniem odpowiednich odległości między zajętymi miejscami. Ograniczenia dotyczą również ilości artystów na scenie. 

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno w koncertach własnych jak i imprezach organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www oraz komunikatach zamieszczanych w budynku Filharmonii. 

W mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii - pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, dezynfekcja rąk oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania koncertu lub imprezy.


9 października 2020

Zgodnie z ogłoszonym 8 października 2020 zaostrzeniem zasad epidemicznych i objęciem od 10 października 2020 terenu całego kraju strefą żółtą zmieniają się zasady uczestnictwa w ofercie Filharmonii. Na chwilę obecną główną zmianą jest zmniejszenie udostępnionych miejsc na widowni do 25%. Mimo tego ograniczenia najbliższe zaplanowane koncerty własne Filharmonii odbywają się zgodnie z planem. 

Decyzja odnośnie imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje należy do organiztorów
. Na naszej stronie internetowej będziemy podawać komunikaty odnośnie zmian dotyczących tych imprez niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnych informacji od organizatorów.

W mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii - pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, dezynfekcja rąk oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania koncertu lub imprezy.


 • Bilety zakupione na przeniesione koncerty i imprezy zachowują swoją ważność, ale nie gwarantują zajęcia miejsca widniejącego na bilecie.
 • Zgodnie z aktualnymi wymogami (pełna treść zarządzenia) uczestnicy koncertów i imprez w Filharmonii zobowiązani są m.in. do:
  • zasłaniania nosa i ust, przy pomocy m.in.: maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas (również w czasie koncertu) przebywania na terenie Filharmonii
  • poddania się bezdotykowemu badaniu temperatury
  • dezynfekcji rąk
  • zachowania dystansu społecznego zwłaszcza w kolejce do Kasy lub przy wejściach na sale koncertowe
  • wypełnienia oświadczenia zawierającego dane osobowe
 • Filharmonia udostępnia publiczności 25% miejsc na salach koncertowych
 • Ze względu na zmianę organizacji widowni wcześniej wydane zaproszenia tracą swoją ważność. Zmianie ulega również system dystrybucji zaproszeń na wydarzenia w nowym sezonie artystycznym.  
 • Przed każdym koncertem i imprezą obsługa widowni ma prawo wskazać uczestnikowi inne miejsce, niż widnieje na bilecie. 
 • Do odwołania nieczynne są szatnie.
 • Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów łączności z Kasą i innymi działami Filharmonii oraz z portalu sprzedaży i rezerwacji biletów on-line