Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

covid-19

Bieżące informacje dotyczące działalności Filharmonii w wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. 

26 lutego 2021

Zgodnie z ogłoszonymi 24 lutego 2021 nowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa do zasłaniania ust i nosa można stosować tylko i wyłącznie maseczki ochronne. Przyłbice i chusty mogą być stosowane jedynie pod warunkiem noszenia maseczki. Osoby zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ze względu na stan zdrowia zobowiązane do okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, w przeciwnym razie nie będą mogły wejść na teren Filharmonii. Instytucje kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych mogą nadal prowadzić działalność pod następującymi warunkami:

 • udostępniania widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków. 

Dodatkowo w mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii:

 • pomiar temperatury
 • wypełnienie oświadczenia (wydrukowane w domu, lub wypełnione na miejscu)
 • dezynfekcja rąk
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez cały czas trwania koncertu lub imprezy
 • warunkowo, na najbliższe koncerty, udostępnione zostają szatnie, ale korzystanie z nich jest nieobowiązkowe.

12 lutego 2021

Od 12 lutego 2021 kina, teatry, opery i filharmonie, a także domy i ośrodki kultury w zakresie działalności kinowo-teatralnej i wystawienniczej otwierają się dla publiczności w rygorze sanitarnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, działalność ww. instytucji kultury zostaje przywrócona warunkowo do 28 lutego br. Instytucje kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami:

 • udostępniania widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków. 

Dodatkowo w mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii:

 • pomiar temperatury
 • wypełnienie oświadczenia (wydrukowane w domu, lub wypełnione na miejscu)
 • dezynfekcja rąk
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania koncertu lub imprezy
 • warunkowo, na najbliższe koncerty, udostępnione zostają szatnie, ale korzystanie z nich jest nieobowiązkowe.


Zasady bezpieczeństwa są określone we wprowadzonym przez Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej regulaminie (dostępnym on-line oraz w budynku Filharmonii). Zakup biletu do Filharmonii potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie jego postanowień.

12 stycznia 2021

Zgodnie z ogłoszonymi wytycznymi dot. działalności placówek kulturalnych, wydłużony zostaje do 31 stycznia 2021 okres zakazu organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności.  

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.

23 grudnia 2020

Zgodnie z ogłoszonymi wytycznymi dot. działalności placówek kulturalnych, wydłużony zostaje do 17 stycznia 2021 okres zakazu organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności.  

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.

23 listopada 2020

Zgodnie z ogłoszonymi najnowszymi wytycznymi dot. działalności placówek kulturalnych, wydłużony zostaje do 27 grudnia 2020 okres zakazu organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności.  

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.


6 listopada 2020

Zgodnie z ogłoszonym 4 listopada 2020 zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa od soboty 7 listopada wstrzymana zostaje działalność kulturalna z udziałem widowni
O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno dotyczących koncertów własnych jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www.

Przypominamy, że na koncerty i imprezy przeniesione bilety zachowują ważność. Kasa Filharmonii przyjmuje zwroty wyłącznie biletów zakupionych w Kasie Filharmonii (stacjonarnie i online). W sprawie zwrotu biletów zakupionych w innych miejscach (portale biletowe, sklepy muzyczne) należy kontaktować się bezpośrednio z miejscem zakupu.


15 października 2020

Od 17 października 2020 Częstochowa została objęta czerwoną strefą ograniczeń. Aby dostosować się do nowych wymogów Filharmonia może udostępnić 25% miejsc na salach koncertowych z zachowaniem odpowiednich odległości między zajętymi miejscami. Ograniczenia dotyczą również ilości artystów na scenie. 

O zmianach w repertuarze Filharmonii, zarówno w koncertach własnych jak i imprezach organizowanych przez zewnętrzne agencje, informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie www oraz komunikatach zamieszczanych w budynku Filharmonii. 

W mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii - pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, dezynfekcja rąk oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania koncertu lub imprezy.


9 października 2020

Zgodnie z ogłoszonym 8 października 2020 zaostrzeniem zasad epidemicznych i objęciem od 10 października 2020 terenu całego kraju strefą żółtą zmieniają się zasady uczestnictwa w ofercie Filharmonii. Na chwilę obecną główną zmianą jest zmniejszenie udostępnionych miejsc na widowni do 25%. Mimo tego ograniczenia najbliższe zaplanowane koncerty własne Filharmonii odbywają się zgodnie z planem. 

Decyzja odnośnie imprez organizowanych przez zewnętrzne agencje należy do organiztorów
. Na naszej stronie internetowej będziemy podawać komunikaty odnośnie zmian dotyczących tych imprez niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnych informacji od organizatorów.

W mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii - pomiar temperatury, wypełnienie oświadczenia, dezynfekcja rąk oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania koncertu lub imprezy.


 • Bilety zakupione na przeniesione koncerty i imprezy zachowują swoją ważność, ale nie gwarantują zajęcia miejsca widniejącego na bilecie.
 • Zgodnie z aktualnymi wymogami (pełna treść zarządzenia) uczestnicy koncertów i imprez w Filharmonii zobowiązani są m.in. do:
  • zasłaniania nosa i ust, przy pomocy m.in.: maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas (również w czasie koncertu) przebywania na terenie Filharmonii
  • poddania się bezdotykowemu badaniu temperatury
  • dezynfekcji rąk
  • zachowania dystansu społecznego zwłaszcza w kolejce do Kasy lub przy wejściach na sale koncertowe
  • wypełnienia oświadczenia zawierającego dane osobowe
 • Filharmonia udostępnia publiczności 25% miejsc na salach koncertowych
 • Ze względu na zmianę organizacji widowni wcześniej wydane zaproszenia tracą swoją ważność. Zmianie ulega również system dystrybucji zaproszeń na wydarzenia w nowym sezonie artystycznym.  
 • Przed każdym koncertem i imprezą obsługa widowni ma prawo wskazać uczestnikowi inne miejsce, niż widnieje na bilecie. 
 • Do odwołania nieczynne są szatnie.
 • Zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów łączności z Kasą i innymi działami Filharmonii oraz z portalu sprzedaży i rezerwacji biletów on-line