Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana


Notice: Undefined offset: -1 in /templates/page.php on line 29


Notice: Undefined offset: 0 in /templates/page.php on line 37


Notice: Undefined offset: 0 in /templates/page.php on line 39

Notice: Undefined offset: 0 in /lib/includes.php on line 626

Notice: Undefined variable: mV in /lib/includes.php on line 629

Notice: Undefined variable: mV in /lib/includes.php on line 629

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/page.php on line 55

Notice: Undefined variable: mV in /lib/includes.php on line 629

Notice: Undefined variable: mV in /lib/includes.php on line 629

  Zastępca dyrektora

  Ireneusz Kozera  

  ZASTĘPCA DYREKTORA
  Ireneusz Kozera

  Działalność organizacyjną w sferze kultury rozpoczął podczas studiów. Po zakończeniu studiów w WSN w Częstochowie i Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu oraz kilkuletnim okresie pracy pedagogicznej został dyrektorem Państwowej Filharmonii w Częstochowie (1986).

  Orkiestra prowadziła wówczas ożywioną działalność koncertową w siedzibie i poza Częstochową, także poza granicami kraju, m.in.: brała udział w 200. Rocznicy Rewolucji Francuskiej w Cagnes-sur-Mer, wystąpiła podczas sympozjum mozartowskiego w austriackim Grazu, koncertowała w Niemczech z „Requiem” Mozarta. Filharmonia prowadziła szeroką działalność edukacyjną, a także festiwalową, organizując Festiwal Skrzypcowy im. G. Bacewicz i Festiwal Chóralny „Ars Chori”, współorganizując Międzynarodowy Festiwal „Jeunesses Musicales” oraz inicjując powstanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Ireneusz Kozera współtworzył pierwszą Radę Artystyczno-Programową MFMS „Gaude Mater”, w której, z kilkuletnią przerwą, brał udział do 2012 roku. Funkcję dyrektora Filharmonii sprawował do 1992 roku. W 1993 ukończył Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Ireneusz Kozera był inicjatorem powstania i przez 12 lat prezesem Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie, którego celem była intensyfikacja i koncentracja działań twórczych różnych środowisk miasta. W szczytowym okresie działalności w Stowarzyszeniu działały zespoły kabaretowe, muzyczne, klub literacki „44”, organizowano liczne wystawy plastyczne, a klub Stowarzyszenia Środowisk Twórczych był miejscem spotkań częstochowskich artystów.

  W roku 1995 pracował jako główny specjalista ds. promocji w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, a od 1996 był dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej, w którym wspólnie z działającym przy ACK chórem „Collegium Cantorum” organizowano Akademickie Spotkania Muzyczne. W „Klubie Politechnik” odbywały się też: premiery Teatru Tańca, Festiwal Teatrów Studenckich, Ogólnopolski Akademicki Turniej Tańca Towarzyskiego, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

  W 1996 Ireneusz Kozera zainicjował powstanie, zarejestrował i został Prezesem Zarządu Fundacji „Śpiew i Taniec Ludowy” z siedzibą w Koszęcinie, której podstawowym zadaniem było wspieranie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Ireneusz Kozera współpracował ściśle z dyrektorem Zespołu, prof. Stanisławem Hadyną oraz jego następcami, przy organizacji koncertów, m.in. w: Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Sali Kongresowej, Bazylice Jasnogórskiej. Fundacja wspierała również organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska” oraz inne działania związane z kultywowaniem tradycji i kultury ludowej.

  W latach 1999-2010 był Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy, a po reorganizacji Urzędu pełnił obowiązki, kolejno, Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji oraz Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu (2011). W okresie swojej pracy w administracji samorządowej doprowadził do reaktywacji zespołu jazzu tradycyjnego Five O’Clock Orchestra, który po 20 latach wznowił działalność koncertową, a w latach 2001 i 2002 został laureatem „Złotej Tarki” na festiwalu w Iławie. Na bazie sukcesów Zespołu od 2002 odbywa się w Częstochowie Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Hot Jazz Spring” oraz powstało Częstochowskie Stowarzyszenie Jazzowe, którego Ireneusz Kozera jest honorowym członkiem.

  Inspirował i wspierał wiele działań promujących młodych twórców (konkurs i wystawa „Nadzieje plastyczne Częstochowy”, Ogólnopolski Konkurs na obraz dla młodych malarzy im. Mariana Michalika, Turniej Jednego Wiersza, konkurs dla młodych jazzmanów „Swingujący Kruk”) oraz był w gronie inicjatorów powołania w Częstochowie Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które powstało w ramach ministerialnego programu „Znaki Czasu”, obecnie z siedzibą w Konduktorowni.

  Pośród przedsięwzięć powstałych z inicjatywy lub przy wsparciu Ireneusza Kozery wymienić należy ponadto: Częstochowskie Spotkania Gitarowe, Konkurs Rozrywkowej Muzyki Akordeonowej, odbywające się corocznie od 1999 Święto Muzyki, Częstochowską Noc Kulturalną, Festiwal Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik.

  Laureat Nagrody Specjalnej przyznanej w 2008 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w uznaniu „nieocenionych zasług dla kultury polskiej”, szczególnie w pracy na rzecz upowszechniania kultury muzycznej.

  W 2014 roku Ireneusz Kozera został laureatem nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Dyrektor został wyróżniony za całokształt osiągnięć w dziedzinie promocji i upowszechniania kultury.

  W 2017 roku dyrektor otrzymał honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznaka przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Dyrektor Ireneusz Kozera został doceniony za wieloletni wkład w rozwój i promocję polskiej kultury. W tym samy roku, na wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, dyrektor otrzymał Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego. W 2020 roku otrzymał wyróżnienie Miasta Częstochowy PROMOTOR CZĘSTOCHOWY w kategorii kultury. Nagroda jest uznaniem dla zasług Dyrektora podczas wieloletniej działalności w przestrzeni kulturalnej i artystycznej Częstochowy.

  W latach 2011-2020 Ireneusz Kozera sprawował funkcję dyrektora Filharmonii, a we wrześniu 2020 powierzono mu stanowisko zastępcy dyrektora. W tym samy roku Ireneusz Kozera został leaureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.