Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Koncert symfoniczny

Koncert symfoniczny

Sala koncertowa

Koncert symfoniczny

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Justyna Maj – dyrygent

Włodzimierz Gołębiowski – klarnet
Maciej Gołębiowski – klarnet
Katarzyna Kulczycka - obój
Jan Kuta – wiolonczela
Wojciech Pompka – obój
Tomasz Ptak – altówka
Stanisław Przygoda - waltornia
Krzysztof Rajczyk - kontrabas


A. Vivaldi – Koncert na 2 oboje d-moll RV 535
R. Gliere – Koncert na róg B-dur op. 91
C. D. Dittersdorf – Symfonia koncertująca na kontrabas i altówkę
H. Wieniawski - Legenda
F. Mendelssohn-Bartholdy – Konzertstuck d-moll na 2 klarnety i orkiestrę
P. Zych - „Foksal 13” na orkiestrę smyczkową


Solistami przedostatniego koncertu w sezonie jubileuszowym są muzycy Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej. Formuła, w której muzycy na co dzień będący częścią dużej grupy instrumentalnej, wychodzą przed nią i prezentują się w roli solistów, doskonale sprawdziła się już przed rokiem, i pomału staje się tradycyjną propozycją w czerwcowym kalendarzu filharmonii i mocnym akcentem kończącym sezon artystyczny. Muzycy współbrzmiący ze sobą, stanowiący zespół z powodzeniem tworzą autorskie interpretacje.
Za pulpitem dyrygenckim stanie Justyna Maj, częstochowianka, pełniąca w sezonie 2014/2015 funkcję dyrygenta-rezydenta w Filharmonii Częstochowskiej w ramach programu Instytut Muzyki i Tańca, który ma na celu promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym.
Z kolei utwór Foksal 13 na orkiestrę smyczkową został napisany na zamówienie Radomskiej Orkiestry Kameralnej w ramach I edycji programu “Kompozytor – Rezydent” Instytutu Muzyki i Tańca.
Koncert w ramach programu DYRYGENT-REZYDENT

Zainicjowany przez Instytut Muzyki i Tańca program "Dyrygent - rezydent" ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów oraz umożliwienie im debiutu i nabywania praktyki wykonawczej w kontakcie z zawodowym zespołem orkiestrowym. Dyrygentem - rezydentem Filharmonii Częstochowskiej w sezonie 2014/2015 jest Justyna Maj.