Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Mistrzowie baroku

Mistrzowie baroku

Sala kameralna

Czwartkowe wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Mistrzowie baroku

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Andrzej Zawisza - klawesyn
Dariusz Żurawek - wiolonczela barokowa
Janusz Siadlak- dyrygent


Przepych, blask, patos. Te cechy baroku objawiały się również w muzyce tego okresu. Muzykę wokalną tamtej epoki usłyszymy w wykonaniu Chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum i jego solistów. W programie: Caccini, Carissimi, Allegri, Monteverdi , Schütz, Gorczycki, Haendel oraz Johann Ludwig, Johann oraz Johann Sebastian Bachowie