Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Wystawa: Jarosław Kweclich (Instytut Sztuk Pięknych AJD)

Wykład: dr Joanna Ławnikowska-Koper (Instytut Filologii Obcych AJD)

Koncert: Andrzej Mokry - gitara (Instytut Muzyki Uniwersytetu Martina Lutra w Halle-Wittenberg, Niemcy)
               
                W programie: Isaac Albeniz, Heinrich Marschner