Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Wystawa: Grzegorz Banaszkiewicz (Instytut Sztuk Pięknych AJD)

Wykład: dr hab. Konrad Głębocki, prof. PCz. (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)

Koncert: Miriam Žiarna - sopran, Zuzana Zahradníková -,fortepian, Rastislav Adamko - skrzypce
                (Katedra Muzyki Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, Słowacja)