Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Koncert symfoniczny

Koncert symfoniczny

Sala koncertowa

Koncert symfoniczny

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii częstochowskiej
Duo Granat: Tamara Granat – fortepian i Rafael A. Łuszczewski – fortepian
Gerardo Estrada – dyrygent

C. M. Weber – Uwertura „Oberon”
M. Bruch – Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę op. 88a POLSKA PRAPREMIERA
W. A. Mozart – Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551


Koncert współfinansowany przez Europejski Instytut Rozwoju Kultury