Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Straszny Dwór

Straszny Dwór

Sala koncertowa

Stanisław Moniuszko
Straszny Dwór


Orkiestra, chór, soliści i balet Opery Śląskiej w Bytomiu (w sumie prawie 100 wykonawców)

Hanna - Ewa Majcherczyk
Jadwiga - Renata Dobosz
Stefan - Maciej Komandera
Zbigniew - Zbigniew Wunsch
Miecznik - Adam Woźniak
Cześnikowa - Magdalena Spytek
Damazy - Hubert Miśka
Maciej - Włodzimierz Skalski
Skołuba - Bogdan Kurowski
Grześ - Bogdan Desoń
Stara Niewiasta - Ewa Pytel
Marta - Iwona Noszczyk

Opera stanowiąca niepowtarzalny stop wielu tonacji, a przy tym stylistycznie jednorodna. Skonstruowana świetnie z dramaturgicznym polotem, z nośną arcyzabawną intrygą opartą na podwójnych „ślubach kawalerskich”. Żywa akcja, wdzięk kameralnych scen i obrazów zbiorowych o walorach soczystych malowideł. I ta zmienność nastrojów – humor, dowcip, pastelowy liryzm i patos patriotycznych uniesień. Libretto Jana Chęcińskiego osnute na kanwie „Starych gawęd i obrazów” K. W. Wójcickiego okazało się wyjątkowo nośną konstrukcją opery. Pod względem muzycznym dzieło Moniuszki jest popisem inwencji melodycznej, pomysłowości harmonicznej i mistrzowskiej instrumentacji. Każda scena jest całością, każda postać ma swój popisowy numer. Prawdziwy klejnot stanowi aria Stefana „z kurantem” z III aktu, godna stanąć w jednym szeregu obok najsłynniejszych tenorowych arii włoskich i francuskich. Powstały po upadku powstania styczniowego „ku pokrzepieniu serc”, okazał się „Straszny dwór” poetycką syntezą polskości i staropolskiej kultury - jej tradycji, obrzędów, obyczajów, stroju i tańca.