Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na listopad 2014

2015 »

dzisiejsza data: 3 marzec 2024 (niedziela)

7 XI 2014 piątek

godzina 19:00

sala koncertowa

Straszny Dwór

7 XI 2014 piątek, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Straszny Dwór

ARCHIWUMStanisław Moniuszko
Straszny Dwór


Orkiestra, chór, soliści i balet Opery Śląskiej w Bytomiu (w sumie prawie 100 wykonawców)

Hanna - Ewa Majcherczyk
Jadwiga - Renata Dobosz
Stefan - Maciej Komandera
Zbigniew - Zbigniew Wunsch
Miecznik - Adam Woźniak
Cześnikowa - Magdalena Spytek
Damazy - Hubert Miśka
Maciej - Włodzimierz Skalski
Skołuba - Bogdan Kurowski
Grześ - Bogdan Desoń
Stara Niewiasta - Ewa Pytel
Marta - Iwona Noszczyk

Opera stanowiąca niepowtarzalny stop wielu tonacji, a przy tym stylistycznie jednorodna. Skonstruowana świetnie z dramaturgicznym polotem, z nośną arcyzabawną intrygą opartą na podwójnych „ślubach kawalerskich”. Żywa akcja, wdzięk kameralnych scen i obrazów zbiorowych o walorach soczystych malowideł. I ta zmienność nastrojów – humor, dowcip, pastelowy liryzm i patos patriotycznych uniesień. Libretto Jana Chęcińskiego osnute na kanwie „Starych gawęd i obrazów” K. W. Wójcickiego okazało się wyjątkowo nośną konstrukcją opery. Pod względem muzycznym dzieło Moniuszki jest popisem inwencji melodycznej, pomysłowości harmonicznej i mistrzowskiej instrumentacji. Każda scena jest całością, każda postać ma swój popisowy numer. Prawdziwy klejnot stanowi aria Stefana „z kurantem” z III aktu, godna stanąć w jednym szeregu obok najsłynniejszych tenorowych arii włoskich i francuskich. Powstały po upadku powstania styczniowego „ku pokrzepieniu serc”, okazał się „Straszny dwór” poetycką syntezą polskości i staropolskiej kultury - jej tradycji, obrzędów, obyczajów, stroju i tańca.


Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór Straszny Dwór