Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Filharmonia Częstochowska

Jubileusz 95-lecia Policji

Sala koncertowa

Jubileusz 95-lecia Policji
XIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Część I

Orkiestra Reprezentacyjna Policji
mł. insp. Janusz Trzepizur - dyrygent
Piotr Latoszyński - fortepian
post. Bernard Turkowicz - klarnet

Richard Addinsell - Koncert Warszawski
Gioacchino Rossini - Introdukcja i temat z Wariacjami
George Gershwin - Błękitna rapsodia
John Williams - John Williams swings
Rossanto Galant - Resplendent gloryCzęść II

Chór Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska - dyrygent
Grzegorz Kowalewski - solo
Justyna Olech - akompaniator

Marian Sawa - Laudate Dominum, Alleluja
Mikołaj Zieleński - O gloriosa Domina
Piotr Selim - W mroku jest tyle światła
A Little Jazz Mass - Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Vangelis - Conquest of paradise (orkiestra i chór)


Organizator: Komenda Główna Policji