Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Z muzyką dookoła Europy

Z muzyką dookoła Europy

Plac Biegańskiego


PIKNIK EUROPEJSKI z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Z muzyką dookoła Europy


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Chór Filharmonii Częstochowskiej COLLEGIUM CANTORUM
Adam Klocek - dyrygent
Janusz Siadlak - przygotowanie chóru

W programie muzyka z różnych zakątków Europy


Organizator: Urząd Miasta Częstochowy