Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Koncert
Lenka Hejnová – fortepian
Petr Špaček – baryton
Michal Chrobak – fortepian
Katedra Muzyki Uniwersytetu Hradec Králové (Czechy)

program: W. A. Mozart, A. Dvořák, M. Ravel

Wykład
dr hab. Konrad Głębocki, prof. PCz (Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)

Wystawa
Marian Jarzemski, prof.AJD