Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Koncert
Agnieszka Mazur-Rysanow - sopran
Barbara Karaśkiewicz - fortepian

program: C. Debussy, A. Roussel, S. Rachmaninow, G. Bizet, P. Czajkowski


Wykład
dr Mariusz Oziębłowski (Instytut Filozofii AJD)

Wystawa
Krystyna Szwajkowska, prof. AJD