Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Koncert
Jakub Brawata - fortepian
Maciej Zagórski - fortepian

program: E. Grieg, G. Vavilov

Wykład

dr hab. Robert Gawroński, prof. AJD (Instytut Muzyki AJD)

Wystawa

dr Dariusz Słota