Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Koncert
Kupiński Guitar Duo
Ewa Jabłczyńska, Dariusz Kupiński

program: G. Gershwin, S. Assad, D. Bogdanović

Wykład
dr Rafał Miedziński (Instytut Fizyki AJD)

Wystawa
Magdalena Snarska, prof. AJD