Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Koncert
Andrzej Mokry - gitara
Instytut Muzyki Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberg (Niemcy)

program: J. S. Bach, A. Tansman, A. Ginastera

Wykład
dr Joanna Ławnikowska-Koper (Instytut Filologii Obcych AJD)
Muzyczne narracje Ryszarda Wagnera (1813-1883)


Wystawa
Katarzyna Winczek, prof.AJD