Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

Koncert

Wydział Sztuki Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa)

Valentina Vadoklienė - sopran
Vytautas Tetenskas - birbyne
Dainora Sugintienė - skrzypce
Irena Pečiūrienė - fortepian

program: J. S. Bach, H. Purcell, J. Offenbach, R. Strauss, G. Rossini, Z Fibich, J. Gruodis, E. Balsys, B. Dvarionas, J. Švedas

Wykład
"O braterstwie Polaków z Litwinami w Horodle w 1413 roku, czyli Unia Horodelska z perspektywy 600 lat"
dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD (Instytut Historii AJD)

Wystawa
Andrzej Desperak, prof. AJD