Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza

Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza

Sala koncertowa

Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza


The concert is dedicated to Mr. Heinrich Alt, AJD Honorary Professor
Koncert został zadedykowany Profesorowi Honorowemu AJD Heinrichowi Altowi


Część I


  • Ludwig van Beethoven - IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Barbara Karaśkiewicz - fortepian
Monika Wolińska - dyrygent

  • Bohuslav Martinu - Koncert podwójny na dwie orkiestry smyczkowe, fortepian i kotły
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Robert Gawroński - fortepian
Andrzej Michalak - kotły
Monika Wolińska - dyrygent

Część II

  • Lesław Podolski - Kolędy na chór i orkiestrę symfoniczną
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Chór Instytutu Muzyki AJD
Lesław Podolski - dyrygent