Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne

16 września 2013

IV Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów
"Podobieństwa i różnice emisji chóralnej i solowej" - warsztaty wokalne


Prowadzący: Dariusz Grabowski