Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Barok w Europie - koncert kameralny

Barok w Europie - koncert kameralny

Kościół Najświętszego Imienia Maryi Panny, Aleja NMP 56

IV Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów
Barok w Europie - koncert kameralny


Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”
Zespół Muzyki Dawnej PARNASOS
Małgorzata Beata Siadlak - sopran
Agata Widera-Burda - sopran
Weronika Kępka - mezzosopran
Beata Nowicka - alt
Michał Gębala - bas


W programie utwory polskiego, niemieckiego i włoskiego Baroku
(m.in. D. Stachowicz, M. Mielczewski, St. S. Szarzyński, J.Ch. Bach, J. E. Bach)