Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny
kup bilet

Sala kameralna


 
Akademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Grzegorz Banaszkiewicz (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD prof. dr hab. Janusz Zuziak (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UJD)
Kto nas zdradził? Alianci wobec Polski na konferencjach w Teheranie i Jałcie

KONCERT Maciej Zagórski - fortepian (Instytut Muzyki UJD)
Wolfgang Amadeus Mozart, Michał Kleofas Ogiński, Franz Schubert