Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Akademicki Koncert Kameralny

Akademicki Koncert Kameralny

Sala kameralnaAkademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Jerzy Piwowarski (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Instytut Historii UJD)
Wkład obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej w dobie powstań narodowych

KONCERT  Donaldas Račys (Akademia Muzyczna, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
Domenico Scarlatti, Fryderyk Chopin, Johannes Brahms, Aleksander Skriabin