Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2017

Repertuar na grudzień 2018

2019 »

dzisiejsza data: 3 kwiecień 2020 (piątek)

12 XII 2018 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

12 XII 2018 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM
Akademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Marek Mielczarek (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD dr hab. Adam Olech, prof. UJD, Instytut Filozofii UJD
Constans, czyli stałość

KONCERT Gabriela Szendzielorz - fortepian (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

WALCE POLSKICH KOMPOZYTORÓW WSPÓŁCZESNYCH

Mariusz Dubaj - Walc brillante (2011)
Marek Stachowski - Cinq petites valses (1998)
Grzegorz Jurczyk - Rozproszenia (quasi walc) (2015)
Katarzyna Stępniewska - Mikrowalce (2007)
Tomasz Kamieniak - Walc (2004)
Jerzy Kornowicz - Wstęga purpury (w szponach walca) (2002)
Bogusław Schaeffer - Walc dla G.S. (2002)
Małgorzata Maliszczak - Walc (2000)
Dariusz Janus - Cyberwalc (2000)
Jacek Glenc - Walc brillante (2001)
Andrzej Zubek - Jeszcze jeden (walc na fortepian) (2000)Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny