Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Koncert dla Uniwersytetów III Wieku

Koncert dla Uniwersytetów III Wieku

Sala koncertowaKoncert dla Uniwersytetów III Wieku
Komik w operze, czyli muzyka żartem śpiewana

Czesław Jakubiec - śpiewak operowy, komik
Karolina Zasada - baletnica, akrobatka
Michał Mazanek/ Tomasz Śliwiński – pianista
Beata Młynarczyk – słowo wprowadzające