Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360
Koncert Dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych

Koncert Dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych

Sala koncertowaKoncert Dyplomantów Zespołu Szkół Muzycznych
im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Tomasz Chmiel - dyrygent

Dyplomanci:
Piotr Kornacki – obój
Kacper Woźniakowski – perkusja
Mateusz Sowa – klarnet
Kamila Dmytrykiw – klarnet
Dominik Troczka - saksofon
Maciej Mazurek – saksofon
Anna Chybalska – fortepian
Maria Belica – skrzypce
Aleksandra Tyrek – skrzypce
Cyprian Janiszewski – wiolonczela


Agata Kuter i Michał Sikora - prowadzenie koncertu