Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

MKMK 2015

II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej
CzęstochowaFilharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
informuje Wszystkich Zainteresowanych, że z przyczyn od niej niezależnych
II edycja Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej
nie odbędzie się.