Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360

www.filharmonia.com.pl   /   Polityka plików cookies i newsletter

Polityka plików cookies i newsletter

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest Filharmonia Częstochowska (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


REGULAMIN NEWSLETTERA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ

Newsletter zespołu Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji związanych z jej działalnością, w szczególności informacji na temat aktualnego repertuaru.

1. Korzystanie z usługi w postaci newslettera Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana jest dobrowolne i bezterminowe.
2. W celu świadczenia ww. usługi Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
3. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
4. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie w dedykowanym formularzu swojego adresu email, potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. W celu modyfikacji zgłoszonego adresu email należy z tego adresu wysłać na adres impresariat@filharmonia.com.pl wiadomość o treści "Proszę o zmianę mojego adresu email zgłoszonego do newslettera Filharmonii Częstochowskiej na adres nowy@adres.pl".
6. W celu zgłoszenia rezygnacji z korzystania z newslettera Filharmonii Częstochowskiej należy wysłać z adresu, który ma zostać usunięty na adres impresariat@filharmonia.com.pl wiadomość o treści "Proszę o usunięcie mojego adresu email z newslettera Filharmonii Częstochowskiej".
7. Adres e-mail udostępniony w procesie rejestracji, modyfikacji danych lub rezygnacji z newslettera musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
8. Administratorem danych jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 16. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. usługi.