Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

en spacer 360

www.filharmonia.com.pl   /   Koncerty   /   Koncerty dla młodzieży

Koncerty dla młodzieży


FEEL HARMONY - POCZUJ KLIMAT!
koncerty szkolne dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Główną rolę podczas koncertów FEEL HARMONY – POCZUJ KLIMAT! sprawować będzie MUZYKA. Nie zabraknie jednak odniesień do innych sztuk, zwłaszcza wizualnych, gdy wymagać tego będzie poruszana w danym spotkaniu tematyka.


Koncerty odbywają się w czwartki:

- godz. 9.00 dla klas IV - VIII szkoły podstawowej
- o godz. 10.45 dla młodzieży szkół ponadpodstawowych


Terminy koncertów w sezonie artystycznym 2019/2020

 

* 3 października 2019 *

* 7 listopada 2019 *

* 5 grudnia 2019 *

* 6 lutego 2020 *

* 12 marca 2020 *

* 14 maja 2020 *Na wszystkie koncerty obowiązują wcześniejsze zapisy - Impresariat Filharmonii Częstochowskiej, tel. 34 324 18 54