Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Koncerty dla młodzieży


FEEL HARMONY - POCZUJ KLIMAT!
koncerty szkolne dla starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.

Główną rolę podczas koncertów FEEL HARMONY – POCZUJ KLIMAT! sprawować będzie MUZYKA. Nie zabraknie jednak odniesień do innych sztuk, zwłaszcza wizualnych, gdy wymagać tego będzie poruszana w danym spotkaniu tematyka.


Koncerty odbywają się w czwartki:

- godz. 9.00 dla klas IV - VI szkoły podstawowej
- o godz. 10.45 dla młodzieży z gimnazjum i liceum


 Koncerty w sezonie artystycznym 2019/2020


* 3 października 2019 *

 
HEJ PÓDŹCIE TAŃCYĆ
9.00 i 10.45
Zespół Pieśni i Tańca CZĘSTOCHOWA
Przemysław Szymonik - prowadzenie koncertu

Polski folklor niezmiennie porywa energią i kolorami. Ludowa muzyka, pieśni i tańce
to żywa historia pisana słowem, melodią i rytmem. W świat kultury górali
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego zaprosi nas Zespół Pieśni i Tańca CZĘSTOCHOWA.
 


* 7 listopada 2019 *

SPOTKANIE W STRASZNYM DWORZE

 9.00 i 10.45

Zespół Kameralny Filharmonii Częstochowskiej
Beata Młynarczyk - prowadzenie koncertu

W Roku Moniuszkowskim szczególną uwagę poświęcamy twórczości tego niedocenianego
kompozytora. Jego pieśni, opery i wiele innych dzieł stanowią ogromne bogactwo muzyczne
i kulturowe, które warte jest bliższego poznania.

 

* 5 grudnia 2019 *

NIE BÓJ SIĘ MUZYKI

9.00 i 10.45

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Adam Klocek – dyrygent
Regina Gowarzewska - prowadzenie koncertu

Muzyka bawi, ale może też straszyć – zawsze jednak na wesoło. Słynne utwory o strasznych
rzeczach, które w rzeczywistości „nie takie są straszne, jak je malują”.


* 6 lutego 2020 *
 
SKĄD SIĘ BIORĄ DŹWIĘKI?
9.00 i 10.45


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Adam Klocek - dyrygent
Regina Gowarzewska – prowadzenie koncertu

Jak powstaje dźwięk w poszczególnych grupach instrumentów muzycznych orkiestry?
W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie przyjdzie z pomocą... fizyka i eksperymenty.
Przewodnikiem po naukowo-muzycznym świecie będzie dr nauk fizycznych Jerzy Jarosz.* 12 marca 2020 *


GDYBY MOZART ZNAŁ JAZZ

9.00 i 10.45

Michał Rorat z sekcją jazzową

Jazz i klasyka inspirują się wzajemnie. Ślady jazzu odnajdziemy niemal w każdym gatunku -
od muzyki rozrywkowej po symfoniczną. Z kolei kompozycje Bacha, Chopina czy Beethovena
często stają się tematem jazzowych improwizacji i przenikają do muzyki rozrywkowej.


* 14 maja 2020 *

WYSOKO W GÓRACH

9.00 i 10.45

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Adam Klocek - dyrygent
Regina Gowarzewska – prowadzenie koncertu

Góry fascynowały ludzi od zawsze. Surowe piękno i niedostępność kryjąca wiele tajemnic,
dominująca potęga ukazująca nikłość ludzkiego istnienia. Tematy te pojawiają się
w muzyce - od folkloru przez klasykę po świat baśni i legend.


Na wszystkie koncerty obowiązują wcześniejsze zapisy - Impresariat Filharmonii Częstochowskiej, tel. 34 324 18 54