Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Ulgi, zwroty, informacje

Poniższe informacje na temat cen i ulg nie dotyczą koncertów w ramach festiwali, koncertów nadzwyczajnych, koncertów z biletami strefowymi, imprez nie organizowanych przez Filharmonię Częstochowską oraz innych wydarzeń, na które ceny są każdorazowo ustalane odrębnie. Na imprezy organizowane na zasadzie wynajmu zniżki nie obowiązują, a ceny biletów każdorazowo ustala organizator.

BILETY ULGOWE

 • Do zakupu biletów ulgowych I uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniowie i studenci, emeryci i renciści, inwalidzi, Zasłużeni Działacze Kultury, nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
 • Do zakupu biletów ulgowych II uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniowie szkół artystycznych, studenci Uniwersytetu III wieku, studenci Instytutu Muzyki AJD, posiadacze kart RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR.

KARTY RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Posiadacze kart RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR są uprawnieni do zakupu ulgowych biletów (bilet ulgowy II) na koncerty organizowane przez Filharmonię Częstochowską. Zniżka nie obejmuje imprez, których Filharmonia nie jest organizatorem, oraz cen przy sprzedaży strefowej.

Przy zakupie biletów należy okazać:

 • kartę RODZINA+, dowody osobiste rodziców oraz legitymację szkolną/akt urodzenia dla każdego dziecka
 • kartę CZĘSTOCHOWSKI SENIOR oraz dowód osobisty posiadacza karty. Na jedną kartę przysługuje jeden bilet ulgowy.

ZWROT BILETÓW

Kasa Filharmonii przyjmuje zwrot biletów najpóźniej trzeciego dnia roboczego poprzedzającego koncert*
Zwrot środków następuje w zależności od formy płatności za bilet - w gotówce, na rachunek bankowy lub rachunek karty płatniczej - w terminie do 7 dni roboczych.

* Przykładowo: bilet zakupiony na koncert odbywający się w piątek można ostatecznie zwrócić we wtorek;
bilet zakupiony na koncert odbywający się w sobotę lub niedzielę można ostatecznie zwrócić w środę

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • W przypadku odwołania koncertu Filharmonia zwraca należność za bilety w ciągu tygodnia od daty koncertu.
 • Kasa prowadzi telefoniczną rezerwację biletów (tel. 795 451 438). Zamówione bilety należy odebrać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem koncertu (dotyczy koncertów organizowanych przez Filharmonię Częstochowską). Po tym terminie rezerwacja traci ważność. Powyższe nie dotyczy rezerwacji dokonanej on-line, która regulowana jest odrębnymi przepisami znajdującymi się w zakładce BILETY ON-LINE
 • Termin odbioru biletów na koncerty organizatorów obcych ustalany jest z Kasą w momencie dokonywania rezerwacji.
 • Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży biletów wstępu oraz programu koncertu i repertuaru udziela Impresariat Filharmonii (+48 34 324 18 54).
 • Pracownicy Filharmonii dokładają starań, aby wszystkie koncerty rozpoczynały się punktualnie. Dlatego prosimy Państwa o punktualne przybycie do Filharmonii, z uwzględnieniem czasu parkowania i obsługi szatniowej.
 • Jeśli jednak nie zdążycie Państwo na rozpoczęcie koncertu, wówczas bileterzy umożliwią wejście do sali tylko w przerwie między utworami i bez gwarancji zajęcia zakupionych pierwotnie miejsc.
 • W budynku Filharmonii istnieje całkowity zakaz palenia.
 • Prosimy o pozostawianie w szatni wszelkich toreb, walizek, pudełek itd. o dużych rozmiarach.
 • W salach koncertowych obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
 • Podczas koncertów obowiązuje zakaz rejestracji audio, video oraz fotografowania.
 • Podczas koncertów wykonywana jest rejestracja audio-video oraz zdjęcia dla celów archiwalnych i promocyjnych Filharmonii.
 • Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmian terminów, miejsc koncertów, wykonawców i programów.
 • ul>