Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

Ulgi

Poniższe informacje na temat cen i ulg nie dotyczą koncertów w ramach festiwali, koncertów nadzwyczajnych, koncertów z biletami strefowymi, imprez nie organizowanych przez Filharmonię Częstochowską oraz innych wydarzeń, na które ceny są każdorazowo ustalane odrębnie. Na imprezy organizowane na zasadzie wynajmu zniżki nie obowiązują, a ceny biletów każdorazowo ustala organizator.

BILETY ULGOWE

  • Do zakupu biletów ulgowych I uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniowie i studenci, emeryci i renciści, inwalidzi, Zasłużeni Działacze Kultury, nauczyciele szkolnictwa muzycznego.
  • Do zakupu biletów ulgowych II uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniowie szkół artystycznych, studenci Uniwersytetu III wieku, studenci Instytutu Muzyki AJD, posiadacze kart RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR.

KARTY RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

Posiadacze kart RODZINA+ i CZĘSTOCHOWSKI SENIOR są uprawnieni do zakupu ulgowych biletów (bilet ulgowy II) na koncerty organizowane przez Filharmonię Częstochowską. Zniżka nie obejmuje imprez, których Filharmonia nie jest organizatorem, oraz cen przy sprzedaży strefowej.

Przy zakupie biletów należy okazać:

  • kartę RODZINA+, dowody osobiste rodziców oraz legitymację szkolną/akt urodzenia dla każdego dziecka
  • kartę CZĘSTOCHOWSKI SENIOR oraz dowód osobisty posiadacza karty. Na jedną kartę przysługuje jeden bilet ulgowy.